ČísloNázovZodpovedný riešiteľ
APVV-16-0209Cirkadiánna a ontogenetická regulácia miRNA u cicavcov.Iveta Herichová, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
APVV-17-0178Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesyZeman Michal, Univerzita Komenského v Bratislave
APVV-18-0174Výskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budovJozef Hraška, Stavebná fakulta STU v Bratislave
UK/277/2021Grant Univerzity Komenského pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkovRumanová Valentína Sophia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
UK/289/2021Grant Univerzity Komenského pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkovJerigová Viera, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
UK/315/2021Grant Univerzity Komenského pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkovPidíková Paulína, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
UK/421/2021Grant Univerzity Komenského pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkovŠutovská Hana, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
VEGA 1/0492/19Desynchronizácia cirkadiánnych rytmov vo vybraných animálnych modeloch civilizačných ochoreníMichal Zeman, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
VEGA 1/0501/19Úloha prenatálneho prostredia v modulácii fyziologického a behaviorálneho fenotypu hydinyMonika Okuliarová, Prírodovedecká fakulta UK
VEGA 1/0679/19Úloha hodinových génov a s nimi funkčne súvisiacich miRNA pri exekučných účinkoch faktorov regulujúcich progresiu bunkového cykluIveta Herichová, Prírodovedecká fakulta UK
VEGA 2/0154/20Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanovLucia Kršková, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského