Card image cap
Letom svetom zvierat s Luciou Krškovou, autorská beseda

2020-03-06


Card image cap
46. konferencia Českej a Slovenskej Etologickej Spoločnosti (7.-10. november)

2019-11-07


Card image cap
Noc výskumníkov

2019-09-27


Card image cap
Jubilejná konferencia eto-fyziológov

2019-09-13


Card image cap
Vedecký seminár na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK - Prezentácie zahraničných doktorandov

2019-05-31


Card image cap
Popularizačné prednášky pre študentov stredných škôl

2019-03-15


Card image cap
Prednáška Metabolism and biosignaling in the angiogenic microenvironment as potential targets for therapeutic intervention

2018-05-10